Emine ERDOĞAN
First Lady

E

ğitim, herkesin eşit yararlanması gereken temel bir haktır. Bu haktan mahrum olmak, insanın kendini gerçekleştirme serüvenine ket vurur. Bugün, birçok insanın yarım kalan eğitim yolculuğu, kaç yaşına gelirse gelsin içinde büyüyen bir ukdedir.

Kadınların eğitimine yaptığımız vurgu sayesinde bugüne kadar
“Haydi Kızlar Okula”, “Ana-Kız Okuldayız” ve “Okuryazarlık Seferberliği” gibi birçok insanın hayatını umut ışığıyla aydınlatan kampanyalar düzenledik. Ülkemizde, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, çeşitli sebeplerle, kadınlarımızın erken dönemlerde ya da eğitim hayatının bir safhasında eğitimini sürdüremediği örneklerin olduğunu biliyoruz. O nedenle, şimdi, okul sıralarının özlemini çeken, alamadığı diplomasını içinde bir burukluk olarak taşıyan kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın, bu hayallerini gerçekleştirebilmeleri için “Nerede Kalmıştık…” projemizi başlatıyoruz.

Eğitim, kurduğumuz birçok hayalin gerçeğe dönüşmesinin ön koşuludur. Kadınların, kimi zaman sosyal, ekonomik ya da siyasi nedenlerle, eğitim gibi son derece hayati bir haktan mahrum olmaları, kendi özellerinde olduğu kadar toplumsal düzlemde de olumsuz sonuçlar doğurur.
Kadınların güçlü, eğitimli ve donanımlı bireyler olduğu hallerde, bir toplumu meydana getiren aile ocakları da kuvvet kazanır. Eğitimli kadınlar, kazanılmış bir gelecek demektir.

Eğitimini tamamlayarak, kendi için belirlediği hedefleri gerçekleştiren, özgüvenini arttıran, çevresine ve topluma katkı sunan kadınlar, toplumlarını da ileriye taşırlar. Bunun yanında, anne, bir insanın yaşam yolunun temelini atan değerleri öğrendiği ilk okuludur. Dolayısıyla, toplumların başarısı, iyi yetişmiş nesillere bağlıdır. Bu nesillerin yetiştirilmesinde hayati bir rol oynayan kadınların eğitimden mahrum olmaları düşünülemez.

Unutmayalım ki öğrenmenin yaşı yoktur. Aldığımız her nefes yeni bir başlangıçtır. Hayatta nerede kaldıysak, oradan yolumuza devam edebilir ve bilginin önümüzde açtığı sonsuz keşif dünyasına adım atabiliriz. Hepimize büyük heyecan veren bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, tüm kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın diplomalarını aldıklarında yaşayacakları büyük sevinci şimdiden yüreğimde hissediyorum.