Kız çocukları ve kadınlar;
Yarım kalmış eğitiminizi tamamlamanın, Kendiniz için bir şey yapmanın, Yeni teknolojilerle tanışmanın, Hayallerinizi gerçekleştirmenin
ŞİMDİ TAM DA ZAMANI

 

 • Eğitim hayatı yarıda kalmış kız çocukları ve kadınların, kaldıkları yerden eğitimlerine devam etmelerini sağlamak.

 

 • Kız çocuklarının okula devam etme ve okulda kalma sürelerini arttırmak.

 

 • Nitelikli işgücü ile yenilikçi alanlarda, kadınların mesleki eğitimlerine aracı olmak,
 • Batı Avrupa ülkelerindeki vatandaşlarımızdan eğitimleri yarıda kalmış olan kız çocukları ve kadınların
  Açık Öğretim Liseleri ile eğitim sürecine 
  devam etmeleri sağlamak
 • Olgunlaşma Enstitüleri programları aracılığıyla kız çocukları ve kadınların eğitim alarak, iş yeri açma belgesine sahip olmalarına aracılık etmek.
 • Örgün eğitimin dışında kalmış kız çocukları ve kadınları yeniden eğitime kazandırmak
 • Geleneksel istihdam alanları dışında
  yer alabilecek kadın iş gücünün yetiştirilmesine destek olmak,

 • Eğitimi yarıda kalmış ya da hiçbir mesleki eğitim almamış kız çocukları ve kadınların Olgunlaşma Enstitüleri programları aracılığıyla eğitim aldıkları alanda uzman olarak yetişmelerini desteklemek,
 • Batı Avrupa ülkelerindeki vatandaşlarımızdan eğitimleri yarıda kalmış olan kız çocukları ve kadınların eğitim sürecine devam
  etmelerini sağlamak,
 • Kişisel sebeplerle eğitim dışında kalanları sisteme dâhil ederek nitelikli iş gücüne sahip olma fırsatı sunmak
 • Yapay zekâ, dijitalleşme ve robotik gibi yeni teknolojik alanlarda
  kadınların yetenek ve becerilerinin arttırılmasına aracı olmak,
 • Katılımcılara yönelik genel akademik derslerle Matematik, Türkçe, Fizik, Kimya, İngilizce vb.) ilgili kurslar açılmasına aracılık etmek,
 • Gönüllü çalışmalara destek vermek üzere bilgi, beceri ve deneyim
  aktarımında bulunacak kişilere aracı olmak
 • Birinci aşamada her yıl Açık Öğretim Liseleri aracılığı ile 10.000 kız çocuğu ve kadına, Olgunlaşma Enstitüsü Programı ile her yıl1000 kız çocuğu ve kadına, Batı Avrupa ülkelerinde ise yaklaşık 1500 kız çocuğu ve kadına ulaşılmak
 • Bir yıl içerisinde yaklaşık 12.500
  kız çocuğu ve kadına eğitim
  yoluyla fırsat eşitliği sağlanmasına aracı olmak.