AK

Parti’nin kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden beri, eğitimden sağlığa, temel hak ve özgürlüklerden sosyal politikalara, enerjiden ulaşıma kadar her alanda Türkiye’yi kalkındırmak için çalışıyoruz.

Türkiye’nin son 20 yılını inşa ederken, eğitimi hep en önde tuttuk.

Hükümet programlarımızda, özellikle de kız çocuklarımızın eğitimiyle ilgili çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Eğitim reformlarımız kapsamında, 2012 yılında zorunlu eğitimi 12 yıla çıkararak, Türkiye’de her çocuğun asgari lise mezunu olarak toplumdaki yerini almasını arzuladık.
Zorunlu 12 yıl eğitimi 4+4+4 olarak kademeli bir yapıyla temellendirirken, özellikle de kız çocuklarımızın okulla buluşmasını teşvik etmeyi ve okullaşma oranlarını artırmayı hedefledik.

Veriler, bu hedefimize büyük ölçüde ulaştığımızı gösteriyor. İlköğretimde 2001 yılında kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 88,45 iken, bu oran 2020 yılında yüzde 93,49’a yükseldi.

Ortaöğretimde kız öğrencilerin net okullaşma oranını yüzde 50,5’ten yüzde 84,85’e çıkarmayı başardık.
Kadınların eğitiminin önündeki yasakçı zihniyetin ürünü engelleri birer birer ortadan kaldırdık.

Böylece yükseköğretimdeki kız evlatlarımızın net okullaşma oranını da yüzde 13,5’ten yüzde 46,3’e yükselttik.

Hayata geçirdiğimiz “Haydi Kızlar Okula”, “Ana-Kız Okuldayız” ve “Okuryazarlık Seferberliği” kampanyalarıyla, önceliğimizin kız çocuklarımız ve hanım kardeşlerimiz olduğuna işaret ettik. Şimdi de, eşim Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız tarafından yeni bir eğitim seferberliği olan
“Nerede Kalmıştık…” Projesi’ni başlatıyoruz.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması açısından son derece önemli olan bu proje sayesinde, eğitimine ara vermek zorunda kalan kız çocukları ve kadınlar, lise ve üniversite mezunu olma hayallerini hayata geçirebilecektir.

Bu projenin, Anadolu’nun dört bir yanındaki kızlarımıza ve kadınlara ulaşacağına inanıyorum.
Lise ve üniversite eğitimini tamamlamak için bu projeye katılacak kız çocukları ve kadınlara başarılar diliyorum. “Nerede Kalmıştık…” Projesi’nin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız ile projenin tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum.